Disclaimer

 
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite van LaatR.IT. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.
Deze site is gebouwd met Idios, het content management systeem van Aspacts BV te Eindhoven. Tevens is de site ook onderlegd aan optimalisatie voor zoekmachines, zodat hoge posities kunnen worden behaald in deze zoekengines.

Gebruik van deze internetsite
Hoewel LaatR.IT tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt LaatR.IT expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. LaatR.IT garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
LaatR.IT, of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaatR.IT of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.


Contact

Adres
Distellaar 26
5467 BN Veghel
Tel/Mail
06-41041232
rob@laatr.it

Socialize

Interests

Musica | Running | Hockey